Архив автора: Редактор

Індустрія сучасного дизайну та моди

moda2Світ моди на сьогоднішній день являється дуже важливою частиною життя практично всіх верств населення. Крізь тривалий проміжок часу, моду в одязі розробляли та виставляли різноманітні країни. Серед найпопулярніших Франція, Італія, Іспанія, згодом Англія. Проте «модною батьківщиною» або так званою «Фешен-столицею» був і залишається Париж. Читать далее

Основні поняття цифрового мистецтва 2018

Anima3DДинамічне цифрове мистецтво, активно відгукується як на технічні та технологічні новації, на характер творчого мислення сучасних художників, що постійно змінюється. Спроби усвідомити це явище в цілому, а також дати оцінку окремим особливостям цифрового, провести аналіз основним визначенням та трактуванням, висвітлити напрямки цифрового мистецтва, визначити особливості Читать далее

Идеальная форма музыкального тезауруса

m-znakiИдеальная форма музыкального тезауруса многогранна. Под ней понимается хранение музыкальных знаний в коллективном и индивидуальном сознании. Прежде всего, в памяти хранятся общие представления о музыке и ее различных сферах [5].

Эти представления, очевидно, достаточно расплывчаты и находятся как в долговременном, так и в oпeративном ее слоях. Трудно вообразить цивилизованного человека, в котором бы слово «музыка» не рождало никаких ассоциаций и воспоминаний. Читать далее

Духовные аспекты творчества в украинской гитарной музыке

gitaraВ украинском гитарном наследии, накопленном к началу XXI века, просматривается несколько крупных творческих дискурсов. Одни из них направлены в зоны работы с фольклорным материалом или жанрово-стилевыми моделями старинной музыки. Другие продолжают линию «договаривания традиции» классико-романтической эпохи. Читать далее

Магия гончарного мастерства: чем интересна работа с глиной

goncharstvoГлина – природный материал, значение которого трудно переоценить. Только представьте, каким важным стало ее открытие для наших предков – ведь именно из этого дара земли они научились создавать множество полезных предметов обихода! Из глины строили жилища, с ее помощью лечились, ее даже употребляли в пищу, но самое распространенное ее предназначение – превращение в Читать далее

Вивчення іноземних мов у дорослому віці

Learn1Основною ознакою сьогодення є постійне старіння знань, продукування інформації, глобалізація. Це спонукає людство до безперервного навчання. Система освіти має динамічно реагувати на цей невпинний процес. Нині просто неможливо вивчити щось раз і назавжди, особливо у контексті професійної підготовки, адже певні спеціальності просто відходять у небуття, деякі потребують постійного подальшого навчання, оскільки виникають нові Читать далее

Формування культури професійного спілкування менеджерів, економістів

dialogТрансформаційні процеси, які відбуваються в Україні , торкаються не тільки змін у соціально-політичній сфері, а й мають суттєвий вплив на економіку країни. Попит на професійних фахівців з економічного напрямку (фінансисти, аудитори, бухгалтери, менеджери) постійно зростає. Але поряд з теоретичною та науковою кваліфікацією таких фахівців, усе більшого Читать далее

Музей та молодь

MuxeiПросвітництво є головною складовою нашої музейної діяльності. Музей володіє безцінними освітніми ресурсами. У розвинених країнах світу культурний розвиток нації є основним пріоритетом державної політики. Протягом багатьох років там засновуються та успішно функціонують профільні культурні центри. Читать далее

Виконавський стиль в системі категорій «музика» та «гра»

etik-muzВ інструментальному виконавстві діє широкий спектр факторів, що в більшій або меншій мірі на нього впливають.

Серед них цікавим для дослідження є співвідношення глобальних категорій «музика» та «гра», а також їхній вплив на формування поняття «виконавський стиль», яке, в свою чергу, пов’язане з категорією «стиль інструмента». Читать далее

Аналіз поетичних текстів: ґендерний аспект

hud-literaturaЗапропоноване дослідження зумовлено появою методичних потреб, які виникають при аналізі художніх, зокрема поетичних, текстів у сучасному літературознавстві. На певних історичних етапах літературознавці розглядали «гендер» у різних аспектах: 1) у міфологічному – гендер як сукупність уявлень про поведінкові (духовні) й фізичні Читать далее