Читачі та користувачі!

За останні роки в сучасному світі створюється велика кількість інформаційних ресурсів різних спрямувань та характерів. Тим часом сучасний темп життя, що відбуваються в ньому, інтенсифікує так звані не утилітарні сфери виробництва та діяльність людини.

Сфера естетичного, творчого, дизайнерського стає провідною галуззю сучасності, так як підносить суспільство на новий виток розвитку.
Тому саме в цей час постає велика необхідність акумулювати знання в сфері естетичної думки, яка виступає вектором майбутнього розвитку високого цивілізованого суспільства.

Веб ресурс «Естетика у сучасному світі» висвітлює найбільш важливі для естетики теми і проблеми, як наукового, мистецького так і суспільного характеру.

Відповідний підхід побудови ресурсу до розкриття тем, вмотивовує створення наступних розділів які всебічно окреслять сферу функціонування естетичної думки.

Естетика і наука – цей розділ присвячений найбільш характерним питанням і темам естетики як філософської науки. Тут розкриваються історичні та теоретичні аспекти розвитку і становлення естетичної думки, її світоглядний, понятійний і методологічний компонент.

Естетика та мистецтво – цей розділ присвячений тісному взаємозв’язку естетики та мистецтва. Мистецтво як практична реалізація естетичного. Також у цьому розділі розкривається сутність, структура, функції та значення мистецтва як суспільного явища.

Естетика і суспільство – цей розділ присвячений відношенню та значенню естетики для життя і розвитку суспільства. Показано моральний компонент естетики, мистецтва та його сприйняття, положення і оцінка сучасним суспільством.

Естетика і людина – цей розділ присвячений людській діяльності, творчості в мистецтві та естетиці. Про становище і відношення людини і мистецтва, діяча мистецтва і його шанувальника, митця і естета.