«Література» в учнівських олімпіадах

knigaЛітература — шкільна дисципліна особливої значущості. Вона спрямована перш за все на отримання знань про «мову» творів словесної творчості, освоєння загальнокультурних навичок читання, розуміння, вираження себе в слові, а також на розвиток емоційної сфери особистості, її уяви і образного мислення. Саме через літературу здійснюється передача від покоління до покоління морального і естетичного досвіду національної та світової культури.

Знайомство з літературними творами різних часів і народів, їх обговорення, аналіз та інтерпретація надають учням можливість естетичного та етичного самовизначення, долучають їх до світу різноманітних ідей і уявлень людства про самого себе. Головна мета вивчення літератури в школі – формування культури читацького сприйняття і розуміння і розвиток здібностей до інтерпретації прочитаного.

Це передбачає осягнення художньої літератури як виду мистецтва, цілеспрямований розвиток здатності учня до адекватного сприйняття і розуміння сенсу різноманітних літературних творів. На основі зформованого при цьому навику у учнів розвивається вміння користуватися літературною мовою як інструментом для вираження власних думок та відчуттів, виховується потреба в читанні, формується художній смак. Основним предметом літератури як шкільної дисципліни є літературний твір в його жанрово-родової і історико-культурної специфіки, а предметом літературної освіти як естетичної діяльності культурного читання і письма учнів, послідовно формується на уроках літератури.

Досягнення основної мети літературних олімпіад у закладах освіти відбувається шляхом вирішення наступних освітніх завдань: розвиток уявлень про літературний твір як про естетичний художній світ, особливим чином побудований автором; освоєння і застосування базових літературознавчих понять при аналізі художніх творів (або їх фрагментів). Учень повинен продемонструвати здатність бачити в творі елементи його художньої структури, виявляти їх роль в тексті і виявляти зв’язки між ними, орієнтуватися в основних 5 теоретичних поняттях, інструментально застосовувати їх, самостійно аналізуючи текст.

Виховання у читача здатності розуміння чужої позиції (тобто відповідального ставлення до «інших» художніх смаків, а також до ціннісним позиціям інших людей, до культури інших епох і народів) і вміння висловлювати позицію власну (тобто розвиток комунікативно естетичних здібностей школярів через активізацію їх мови, творчого мислення та уяви, дослідницької та творчої рефлексії).

Учень повинен вміти вести навчальні дискусії про естетику художньої літератури, створювати власні тексти (усні, письмові) по прочитанних літературних творах, представляти і захищати їх. прояснення взаємозв’язку літературного твору з літературно історичним і культурно-естетичним контекстом. Учень повинен розуміти основні особливості літературного твору на тлі певних історико-культурних уявлень про співвідношення мистецтва і дійсності. Олімпіада школярів з літератури на всіх своїх етапах повинна бути орієнтована на ці завдання і сприяти досягненню головної мети літературної освіти.

Завдання і принципи проведення олімпіади повинні розроблятися з урахуванням сказаного вище. Відомо, що олімпіада виявляє так званих «обдарованих (або високомотивованих) дітей «. Але основним її завданням повинна бути не селекція, а максимальне залучення школярів до творчої діяльності. Це особливо важливо зараз, коли предмет література втратив в школі свій провідний статус, коли скасовано обов’язковий іспит, коли серйозні труднощі у дітей викликає сам процес читання об’ємних творів.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.