Діловий етикет в умовах ведення переговорів

dialogУ сучасному світі для підтримання вагомого місця на ринку економіки необхідно проводити переговори. Сам процес переговорів являє собою обмін пропозиціями ділового характеру, що несуть за собою вигідність обох сторін. Вони забезпечують злиття, контракти, угоди між конкретними фірмами чи фізичними особами, що забезпечує їх подальший кар’єрний зріст. Переговори проводяться за правилами, що мають гуманістичний характер.

У наш час гуманізм набув масового впливу. Його ми зустрічаємо не лише у писаних філософських трактатах, але й у повсякденному житті. Сучасні закони, положення, концепції, що стосуються життя громадян, наскрізь пронизані гуманізмом. Можемо також спостерігати, що саме ставлення людей один до одного змінилося у порівнянні з минулими століттями. Саме тому ми спостерігаємо цей своєрідний спосіб мислення і в ділових переговорах.

У цьому випадку гуманізм передбачає наявність етикету, тобто набору правил гідної поведінки у спілкуванні з іншими членами суспільства. Діловий етикет — це сукупність норм, які визначають доцільні дії людини в умовах ділових переговорів.

Особливістю ділового етикету є впевнений тон мовця, а також наявність конкретних аргументів до кожної висловленої позиції. Аргументами прийнято вважати докази, які обґрунтовують висловлене твердження або які несуть інформацію щодо спростування сприйнятої критики. Таким чином мовець забезпечує себе відповідними знаннями щодо можливої не підтримки інших сторін. Під час аргументації не дозволяється використання неетичної поведінки. Виявлення агресії до інших прямо протиставлене вищезгаданим позиціям гуманізму.

На співбесіді усі учасники повинні виявляти повагу один до одного навіть у випадках взаємної незгоди. Уміло залагоджений конфлікт підкреслить хороші манери виступаючого і виявить лише плюси для позиції керівника. Неетичним також вважається використання маніпуляції, що несе за собою можливий позитивний результат для однієї із сторін. Але він, якщо й відбувається, є короткочасним і має свої негативні наслідки.

Для підвищення результативності переговорів варто переглянути свою доповідь наперед, уявити майбутню ситуацію, підібрати можливі запитання і відповіді на них. Це забезпечить високий рівень підготовки до переговорів. Мова виступаючого повинна бути правильною і переконливою. На переговорах не допускається вживання діалектизмів, жаргонізмів та застарілих слів. Неологізми у цьому випадку свідчитимуть про некомпетентність оратора.

Мовець повинен піднести пропозицію у максимально позитивному світлі, але при цьому вказати на можливі недоліки.

Науковці зазначають, що не варто подавати на розгляд ідеї, які стратегічно неможливо виконати. В умовах демократизму неприпустимим є висвітлення проекту, вигідного лише одній стороні. Якщо особа чи група людей хоче досягти певного компромісу із стратегічними партнерами, ритор повинен максимально заохотити іншу сторону. Але не варто забувати, що й ініціаторам переговорів необхідні вигідні умови.

Також фахівці не радять включати у свою промову деталі,що мають прихований зміст. Вони можуть пробудити у співбесідника сумніви або відмову (якщо він і без того сумнівався). Такі дрібниці можуть видатися вашому співрозмовникові як такі, що несуть за собою нові обов’язки, до яких він не готувався.

Слід зазначити, що виступаючому не варто зосереджуватися лише на керівникові групи, не даючи можливості висловити свою думку іншим учасникам, брати на себе оль лідера, приглушуючи таким чином позиції співбесідників, а також принижувати їхнє віросповідання, стать, честь, гідність чи культуру.

Неприпустимо під час ділової бесіди використовувати неетичні методи переконання, зокрема обман. Сам по собі цей процес завжди вважався негативним. Невиключенням є і співбесіда. Мовець, який пропагує неіснуючі факти чи неможливі варіанти організації подальшої роботи або видає себе за кардинально іншу організацію, не лише порушує етичні та моральні норми, а й бере на себе кримінальну відповідальність. Обмануті партнери можуть потрапити у раніше підготовлену пастку.

Можливими варіантами результатів таких переговорів є банкрутство потерпілої сторони, знеславлення її імені, розпад та інші.

На превеликий жаль, сьогодні дуже поширеним є обман зацікавлених сторін через неетичну популяризацію сайтів фірм. Так, на сьогодні широко використовуються такі методи просування кар’єри, як створення гейтвеїв (інтернет ресурси, що містять активні посилання на шкідливі сторінки), дорвеїв (сторінки, що автоматично перенаправляють відвідувачів на наступний сайт), використання свопінгу (неофіційне просування сайту фірми чи організації на перші місця у пошуку за ключовими словами).

Все це є переступом морально-етичних норм, що свідчить про недобрі у своєму корені наміри ділових компаній.

Отже, для того, щоб досягти успіхів під час ділових переговорів, необхідно дотримуватися ділового етикету. Співбесідники повинні бути компетентними, ввічливими, професійно підготовленими та впевненими. Важливо також враховувати країну, у якій компанія чи особа має намір утворити партнерство, адже у кожній з них є свій особливий відтінок ділового етикету, що може відрізнятися від норм переговорів у рідній країні. Це допоможе показати себе з найкращої сторони і підвищить результативність переговорів.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.