Архив рубрики: Естетика і наука

Естетичні погляди І. Канта

Kant_IІммануїл Кант — німецький вчений, який започаткував класичну філософію. Його філософія поділяється на наступні етапи.

Перший, він ще називається «до критичний«. Характерним для цього періоду були елементи матеріалізму та діалектики, а саме існування природи, вчення про те, що речі існують поза свідомістю людини. Таким чином, до критичний етап включає спроби пояснити виникнення і причини руху небесних тіл загалом.

Другий період називається «критичний«. Вміщає в себе Читать далее

Поняття іронії та сатири

satiraПоговоримо про іронію та сатиру. Але для початку ознайомимося з тлумаченням цих слів.
Отже: Іронія — це критичне,глумливе ставлення людини до об’єкта,предмета зображення. Сатира — це гостре, критичне засудження людини чи людей,їхніх дій, вчинків, поведінки. Наприклад у літературному жанрі сатиру Читать далее

Понятие аллегории

mudrostДля начала ,ознакомимся с самим словом – с древне греческого слово «аллегория» переводится как иносказание. То есть, выражение истины – только в другом «свете», посредством конкретных образов. Смысловая суть текста , или высказывания при этом не меняется.

Аллегория заменяет то абстрактное значение которое вы собираетесь озвучить посредством косвенной ситуации с другими объектами (например, правосудие можно изобразить с помощью аллегории как женщины с повязкой на глазах и весами в руках, смерть – при помощи Читать далее

Естетика як наука

estetЕстетичне розуміння навколишнього світу людьми починається ще з давніх часів. Ще з періоду Давнього світу люди хотіли зрозуміти значення прекрасного, гармонічного, досконалого для індивіда та взагалі всього світу. Досить нелегкий та тернистий шлях до цього пізнання просувався швидко через те, що ця взаємодія людей з красою давала свій відбиток на всі сфери життєдіяльності людства. Саме через це естетична думка періоду Античності була пов’язана з філософським контекстом, а період Середньовіччя поєднував естетичну науку з теологією. Що стосовно періоду Ренесансу, то у той час естетика була невід’ємною від творчої практики, базою естетичних знань 17-18 століття були певні художні критики та Читать далее

Естетика в системі міжнаукових зв’язків

diagrВСТУП
Поняття «естетика» вперше по час використовуватися у науці в 18 столітті німецьким вченим О.Баумгартеном. Естетику, загалом, можна розуміти як науку про красиве і прекрасне у всіх сенсах цих слів, про естетичне відношення людини до реальності, яке відбувається у її самосвідомості та різних практичних напрямах діяльності людства. Тільки з 18 століття естетика почала функціонувати як самостійна та незалежна наука.

Предмет естетики, його зміст

Читать далее

Естетика Аль Фарабі

FarabiАрабський мислитель аль-Фарабі абу Наср Мухаммед, був видатним філософом, який зробив великий внесок до багатьох наук. Однією з них була естетика. Його естетичні погляди є досить унікальними і, на мою думку, вони варті уваги кожного з нас.

Почнемо з того, що ж є для філософа прекрасне. Прекрасне, за думкою, аль-Фарабі, єдність в собі досконалості розуму і моральних якостей. При цьому, саме філософія є мистецтвом досягнення цього прекрасного. Можна сказати, що у даного філософа, його естетичні погляди багато в чому переплітаються з морально-етичними. За думкою Читать далее

Естетика Йоганна Вольфганга фон Гете

HeteКоли Гете повернувся з Італії, у своїй творчості почав проявляти свої естетичні уподобання, які пізніше почали називати «веймарським класицизмом». Свою творчість він виражав переважно у класичних формах мистецтва античності, став більш стриманим у той час, коли виражав свої ідеї. Впевненість та врівноваженість – його нова позиція. Під час загострення в соціальних сутичках він обережно розкриває симпатії свої та антипатії.

Гете зробив вдалу, виняткову спробу – створити зразки сучасників того часу. Персонажі Поеми Читать далее

Підходи до визначення прекрасного. Прекрасне та потворне

katarsisДля того щоб визначити основні підходи до визначення прекрасного, на мою думку необхідно перш за все прояснити: а що ж взагалі є «прекрасне»? Саме прекрасне стало однією з найвищих цінностей людства. Саме ця категорія естетики до цих пір викликає шквал спорів та дискусій. Історія становлення цього поняття є досить довгою та непередбачуваною у своєму розвитку. Ще з часів Платона та Арістотеля видатні мислителі світу задавалися цим питанням та шукали на нього відповідь. Проте чіткого визначення Читать далее

Категорії естетики

kategoriiЕстетичні категорії розроблялися у міру естетичного ставлення до світу, в них відображалась історія освоєння людством світу за законами краси.
Визначаючи естетичні категорії, ми бачимо. Що в них присутні і об’єктивна, і суб’єктивна сторона.

Об’єктивна – це наукове мислення, воно спирається на закони та мисленнєві форми, суб’єктивна – це естетичні смаки, ідеї, смаки, переживання, відчуття, оцінки. Читать далее

Філософія Стародавньої Греції

amforaФілософія Стародавньої Греції – це найбагатша філософія того часу,відома за своєю літературою,написаною багатою давньогрецькою мовою. Давньогрецькі філософи вважали,що світ живий,гармонічний та цілий. Також вважалося, що Космос – це грандіозний художній витвір.
Одне з головних місць в давньогрецький філософії займали проблеми пошуків Читать далее