Як виховує кінотеатр?

kinoteatrЛюдина, якій сьогодні 18-20 з невеликим років, готується до самостійної життя.
Люди учаться, деколи одночасно стоять біля верстата або працює в полі. Викладачі повинні уберегти юнаків і дівчат від можливих помилок, навчати їх жити, вчитися, працювати і відпочивати …

Форми і методи виховної роботи перебувають у безперервному вдосконаленні. Кінотеатр стає надійним помічником вихователів, стає більш досконалим у способах впливу на особистість. Кінотеатр, показуючи шлях, пройдений народом, дає цінний матеріал для виховання молодого покоління …

Кінотеатр дозволяє здійснювати формування особистості в потрібному напрямку з більш ранніх і простих елементів її психологічної структури — з інтересів, останні пронизують інші сторони і якості особистості молоді в установку, орієнтацію, спрямованість, надають їм суспільну значимість. Кінотеатр відноситься до області стабільних духовних інтересів учнівської молоді, стає для неї одним з найпопулярніших видів художнього творіння .

Головне завдання педагога, що використовує кінотеатр як засіб виховання, — вміти міряти мистецтво життям і навчити цьому своїх вихованців. Неможливо формувати художні та моральні почуття за допомогою екранних творів без постійного співвідношення з реальними життєвими явищами. Ось чому так важливо пам’ятати, що автори цих творів відображають навколишній світ по-різному.

У кінотеатрах відображена дійсність утворює особливий, замкнутий світ. Створюється він за допомогою образного ладу — неповторно індивідуального прояви жанрової форми. Виховання молоді — цілісний соціально-педагогічний процес. Молодь відчуває на собі вплив складного комплексу явищ і людей, які його оточують; він не розвивається по частинах під впливом якого або одного ізольованого факторів . На практиці ж виховна робота може і повинна будуватися функціонально, по розділах. Конкретизація її змісту стосовно окремих задачам допомагає забезпечити послідовність, наступність і безперервність, стихійність і випадковість в цьому процесі.

Викладачеві необхідно ясно уявляти, яким має бути людина комуністичного суспільства, які якості і риси характеру слід розвивати у майбутнього фахівця в першу чергу. Цей же принцип застосуємо до аналізу виховного потенціалу кінематографа. Кінотеатр, дотримуючись традицій, вносить свій внесок у вирішення проблеми «що є добро і що зло», прагне коректувати поведінку своїх глядачів в сім’ї, в суспільстві.

Оскільки моральне явище класове, з класових позицій оцінюються у кінотеатрах такі поняття, як справедливість і несправедливість, честь і безчестя. «Уявлення про добро і зло так сильно змінювалися від народу до народу, від століття до століття, що часто прямо суперечили одне одному », — писав Ф. Енгельс, маючи на увазі, що зі зміною умов матеріальної життя людей змінюються і правила їх поведінки. Основна функція кінотеатрі в галузі виховання свідомого ставлення до праці — пропаганда позитивного прикладу, зразка високоосвіченого творчого ставлення до праці. Естетичне виховання охоплює широке коло явищ.

Воно починається з прилучення людини до світу прекрасного, передбачає розвито здатності сприймати, правильно розуміти й оцінювати прекрасне у всіх сферах його прояви — як в реальній дійсності, так і в творах художньої творчості. Педагог керує становленням естетичного свідомості, яке стихійно виникає у молоді, організовує емпіричні імпульси в струнку систему, сприяє всебічному гармонійному розвитку особистості молодої людини.

Всі фільми в залежності від їх здатності виконати перераховані завдання умовно розділимо на три групи. Першу складуть картини, розвиваючі почуття прекрасного самим фактом їх перегляду, одночасно з вирішенням інших виховних і пізнавальних завдань, другий спеціальні стрічки з питань естетичної освіти; треті кінорепродукцій .

Естетична потреба не обмежується сприйняттям художньої творчості, вона спонукає молодь приймати в ньому участь. Одним з найрезультативніших засобів прилучення молоді до світу прекрасного є самостійна його діяльність в області якого-небудь мистецтва, у тому числі і кінотеатру . Багато молоді мають власні кіноапарати, займаються в аматорських інститутських кіностудіях. Кінолюбительство стало в нашій країні масовим видом художньої самодіяльності …Отже, кінотеатр здатний спонукати людину до сприйняття естетичних цінностей, знаходити і берегти красу в навколишнього життя і мистецтві, надає можливість самому творити «за законами краси».

Кінотеатр допомагає в успішному вирішенні і приватні питання художнього виховання: полегшує зустріч з творами інших видів мистецтва, знайомлять з життям і творчістю їх авторів і виконавців; повідомляють відомості з історії музики, театру, живопису, архітектури та загальної теорії естетики…. Навіть видатний твір не дасть очікуваного виховного ефекту, якщо буде сприйматися слабо підготовленим читачем, глядачем, слухачем.

Молода людина з нерозвиненим художнім смаком не зможе відрізнити справжнє мистецтво від ремісничої падлюка. На питання, що таке кінотеатр, немає однозначної відповіді. Видатне технічне відкриття занадто довго експлуатувало ,як «жива фотографія». У цьому одна з причин інерції поглядів, ніби фільми, що йдуть у звичайних кінотеатрах, придатні лише для розваги, для заповнення вільного дозвілля. Зовсім недавно кіно стало провідним способом транспортування художньої інформації.

Сьогоднішній кінотеатр служить ще одній меті – є інструментом складних наукових досліджень. Прийшов час і працівникам освіти впритул зацікавитися можливостями кінотеатру, передати йому частина своїх повноважень. Педагоги прагнуть уникнути стандартизації навчально- виховного процесу, пристосувати його до індивідуальних даними кожного учня. Під час відвідування кінотеатру студент отримує рівень інформації, який відповідає його — потенціальним можливостям: активний- добре встигаючий. Більше, відстає за тих чи інших причин — менше.

Відвідування кінотеатру дає поживу для розуму передового студента, не заважаючи на інших. Кінотеатр збільшує обсяг знань, підвищується інтерес студентів до досліджуваних дисциплін, стимулюється особистий, індивідуальний пошук, вводиться в навчання якісно новий наочний матеріал. В підсумку аудіовізуальні посібники полегшують і прискорюють навчання, сприяють інтенсифікації його. Процес виховання також невіддільний від творчої самодіяльності студентської молоді в широкому сенсі цього слова. Використання кіно у вузі — відображення пошуків педагогікою вищої школи шляхів до нової методикою комуністичного виховання.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.