Види та функції мистецтва

balet+Всі види мистецтв умовно поділили на три типи:
-просторове мистецтво
-часове мистецтво
-синтетичне мистецтво

До просторового мистецтва входить: живопис, скульптура та архітектура.

До часового мистецтва відноситься все те що подається в русі. Де поряд з пантомімою, танцями та співами відноситься і література.

До синтетичного мистецтва віднесли: кіно, театр.

Взявши окремі різновиди мистецтва ми побачимо те, що вони відрізняються не лише тим матеріалом в якому постають а й за способом відображення існування
Якщо твори будуть художньо досконалими то вони приноситимуть насолоду. Через дане мистецтво ми будемо відчувати красу людської душі та багатство, а також майстерність художнього зображення.

Мистецтво належить до сфери духовної діяльності людини (хоча його результати можуть мати цілком матеріальну форму , як картини або скульптури , наприклад).У мистецтві реалізуються творчі здібності людини.

Функції мистецтва :
— Сприяє осягнення навколишнього світу (інформативна функція);
— Створює ідеал , сприяє ціннісної орієнтації , допомагає визначитися з пріоритетами ( аксіологічна функція);
— Приносить користь суспільству , регулює суспільні відносини ( соціальна функція);
— Чи доставляє естетичну насолоду ( естетична функція ) і пр.

У різні епохи акцентуються різні функції мистецтва. Залежно від вимог часу мистецтво може бути орієнтоване в першу чергу на виконання « соціального замовлення » , або на створення ідеалу , або на знайомство людини з явищами навколишньої дійсності.

Кожен вид мистецтва використовує свій власний матеріал / кілька матеріалів для виконання відповідних функцій. Саме за специфікою використовуваного матеріалу здійснюється поділ мистецтв на види:

— Образотворче мистецтво, яке більш-менш наочно відтворює явища дійсності за допомогою допоміжних засобів (живопис , графіка , скульптура , фотографія ) ;
— Виразне мистецтво, яке передає відчуття / переживання з приводу дійсності , але не відтворює її безпосередньо (архітектура , музика , література).

Існують види мистецтва , які використовують одночасно кілька матеріалів ( кіномистецтво , театральне мистецтво , хореографія ).

У мистецтві автор спочатку переживає щось сам , а потім за допомогою відповідних інструментів і матеріалів намагається донести свої переживання до інших , самовиражається і самореалізується .

Мистецтво завжди виникає у зв’язку з людиною , воно не існує поза людської спільноти . Людина є як творцем творів мистецтва , так і об’єктом зображення , а також ( реципієнтом , тобто тим , кому мистецтво адресоване.

Всі види мистецтва , окрім літератури , до певної міри обмежені у своїх можливостях матеріалом. Живопис користується тільки колірними поєднаннями на площині , скульптура — тільки об’ємними формами різної конфігурації (в крайньому випадку , вдається до розфарбовування форм) , навіть кіномистецтво , оперуючи одночасно рухомими формами , музичними співзвуччями , словесними конструкціями і колірними поєднаннями , в даний момент не здатне забезпечувати повний «ефект присутності» , тобто тривимірні обсяги , розосереджені в просторі , а також запахи і тактильні відчуття. Міфологічні сюжети часто є основою численних творів різних видів мистецтва — живопису, балету, опери, естради, кіно.

Слово ж є універсальним способом відображення та пересозданія світу . За допомогою слів можна створити цілісний образ об’єкта чи явища , що включає в себе повну картину , що отримується за допомогою всіх органів чуття (зору , слуху , нюху , дотику, смаку ) . У цьому полягає специфіка літератури як виду мистецтва і слова як інструмента.

Література це мистецтво котре має відношення до сфери культури, а точніше до людського духу. В літературних творах так як і в нашому людському житті усе концентрується довкола нації. Пригадуючи собі мудрі слова Івана Франка: „Все, що йде поза рами нації, се або фарисейство людей, що інтернаціональними ідеалами раді би прикрити свої змагання до панування одної нації над другою, або хворобливий сентименталізм фантастів, що раді би широкими „вселюдськими» фразами покрити своє відчуження від рідної нації».

Античні мислителі , діячі мистецтва Відродження були переконані у перевагах скульптури та живопису перед літературою. Леонардо да Вінчі описав і проаналізував випадок , що відображає ренесансну систему цінностей. Саме література є відмінним засобом людино творення. І романтики серед всіх культур на перше місце ставили поезію та музику.

Також відомим є те що саме художні твори мають вплив не лише на розум, але і на почуття. Естетичними почуттями називаються ті почуття котрі викликають твори мистецтва.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *