Естетичні форми суспільної комунікації

dialogКомунікація – це процес, під час якого відбувається не тільки процес обміну інформації, а також її формування, отримання, уточнення, обговорення та розвиток. Масова комунікація – це поширення за допомогою технічних засобів ( радіо, телебачення, відео, преса ) знань, моральних цінностей та норм на великі, розташовані у різних місцях аудиторії. У сучасному світі технічні засоби виступають потужним впливом на суспільство в цілому.

Вони навчилися дуже ефективно маніпулювати громадською думкою. Преса, радіо та телебачення впливають на формування свідомості групи й особистості, громадської думки та створення стереотипів. Вони грають величезну роль у розвитку суспільної свідомості. Від змісту розвитку масової комунікації залежить подальший духовний розвиток народу.

Телебачення, як явище культурного життя, є надзвичайно суперечливим. Воно може стати як засобом розвитку, так і засобом деградації. Завданнями телебачення є задоволення культурних запитів суспільства, їх розвиток та виховання потреби у великому мистецтві.

Людство з історичним розвитком завжди намагалося вдосконалити суспільні відносини. Естетичні погляди, смаки, ідеали, виступаючи результатом духовної діяльності людини, знаходять вихід ззовні, у естетичних формах суспільної комунікації.

Важливим засобом комунікації у сучасному світі є мистецтво. Воно насамперед є формою емоційної комунікації. Музика, живопис, скульптура, архітектура, театр, хореографія, прикладне та декоративне мистецтво не потребують мови для передачі інформації та емоцій. Наприклад, почуття людей, перенесенні в музичній формі протягом століть, стають темою для спілкування сучасників, збагачуючи їхні власні почуття, тим самим розвиваючись на рівні родових. А за допомогою архітектури можна виразити у художніх образах уявлення людини про світ, час, радість, сум та інші почуття. Її вплив на естетичну свідомість є довготривалим та безперервним.

У сучасному світі з’являється все більше нових видів мистецтва котрі відображають сучасну реальність, формують естетичну свідомість та естетичний світогляд, формують людину 21 століття.

За допомогою мистецтва люди мають змогу впливати на розвиток суспільства в цілому. Воно є зв’язком людей різних поколінь, різних народів та культур. Завдяки мистецтву людина може переміститись у інші країни та навіть епохи.

Велика кількість видів мистецтв дозволяє естетично повно освоювати світ. Їх поділ на види обумовлюється такими чинниками:

1) естетичним багатством дійсності,
2) багатством естетичних здібностей та потреб людини,
3) різноманіттям художніх засобів і технічних можливостей,
4) багатством культурних традицій.

Мистецтву належить роль історичного нарощування естетичних цінностей.

Наймасовішим сучасним мистецтвом називають кіно. Реальність, яка відтворюється у ньому не відрізняється від буття людей, ідеї та думки, що відтворюються у образах кінофільмів легко сприймаються глядачами. Тому кінофільми вважають дієвим видом мистецтва. Сучасні кінофільми вчать людину орієнтуватися у світі, створювати та будувати власний життєвий сценарій. Часто у них приділяється увага питанню естетичного виховання.

Емоційне спілкування є одним із основних потреб людини. Насамперед, це обмін енергією особистостей. Воно характеризується потребою в індивіді як особистості. Ця потреба в унікальності, багатосторонності та неповторності іншого виступає як любов, сумніви, тривога, ніжність, радість, сум і інші почуття в їх людському вираженні. Форма вираження робить почуття, що утворюються під час спілкування, естетичними. Емоції одних людей здатні підштовхнути до вчинків та дій інших без слів. Емоційне спілкування виступає також як спосіб самовираження, самореалізації та самоствердження людей, взаємозбагачення однієї особи через іншу.

Своєрідне естетичне навантаження також мають такі суспільні заходи як свята, ярмарки, змагання, обряди в релігії, що уособлюють народний взаємозв’язок, де кожен учасник почуває себе частиною цього дійства.

Розвиток суспільної культури тісно пов’язаний із розвитком суспільних комунікацій, які мають вагомий вплив на публіку. Проте суспільство також впливає на характер повідомлень, що передається в засобах масової комунікації. Нажаль, запити аудиторії часто виявляються низькими в культурному відношенні, що знижує рівень програм, статей, естрадних уявлень і т.д.

Суспільна комунікація передбачає зрозуміле та чітке донесення думки до певної аудиторії. Багато значить естетика донесення інформації, тобто естетичний формат та форма. Також можна виділити таке поняття як естетична інформація. Вона, витікаючи із засобів масової інформації викликає певні душевні стани, емоції та реакції. Така інформація не підкоряється законам логіки та часто не відображає реальний стан речей. У засобах масової інформації вона може використовуватися у вигляді різних маніпуляцій. Така інформація не ґрунтується на фактах і доказах, а відображає емоційні настрої людей.

Комунікація є складовою сучасного суспільства. Її соціальна сутність полягає у потужному впливу на суспільство в цілому.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.