Морально-естетичне обличчя класного керівника

ticherМоральна риса повинна бути головним компонентом у класного керівника. Він повинен володіти тими рисами, які б надавали йому можливість вдосконалювати свої професійні навики.

Педагог, як і будь-яка людина повинна володіти такими моральними якостями:

Справедливість;
Доброзичливість;
Милосердя;
Скромність;

Ці всі моральні якості педагог повинен передати молодому поколінню, адже від нього залежить які риси надбає дитина. Класний керівник має ставитися до всіх однаково, він не має шукати собі «любимчиків» і тих хто в це коло не входить. Адже головним що є, це однакове вираження і ставлення до кожного із учинків.

Питання про морально-естетичні якості класного керівника є досить актуальним у наш час. Учитель повинен передати дітям те ставлення до свого предмету, яке б він хотів отримати у відповідь. Власний світогляд який намагається сформувати педагог повинен підштовхнути до позитивного вичерпання дітьми в педагога чогось цікавого та необхідного для їх інтелектуально розвитку. Дитина повинна чітко помічати і розуміти яку ж позитивну рису можна наслідувати, і що цікавого для себе взяти.

Педагог повинен бути цікавою людиною, доброзичливою повинен мати високий рівень культури. Як було уже зазначено на початку, педагог повинен володіти такими рисами, які б відповідали моральним нормам. Педагог повинен розуміти, що всі погані моральні якості дитина може швидко наслідувати, і тому йому потрібно робити все для того щоб дитина наслідувала тільки все хороше.

Педагоги часто використовують такий вислів, що «Дитина – це чистий аркуш паперу». Це поняття можна зрозуміти так, що перед вчителем лежить головне завдання – виховати хорошу людину в учнів.

Класний керівник є основним організатором виховної роботи в класі. Головним завданням для нього це є всебічний розвиток дітей. Він повинен мати ті знання, які б дали змогу йому навчати і виховувати в молодому поколінні хороших та позитивних рис.

Розглянемо таку моральну рису, якою повинен володіти класний керівник, це – справедливість. На мою думку, ця риса є важливим компонентом. Вона відсвітлює моральне обличчя класного керівника. Адже головним критерієм її є те, що вчитель повинен справедливо ставитися до кожної дитини. В цьому розумінні кожна дитина рівна у своїх правах, і керівник повинен це розуміти. Бувають такі випадки, що педагоги вибирають собі «любимчиків», а інші діти в це коло не входять. Такі діти не бачать в класному керівникові тих позитивних рис, які б вони змогли взяти для себе. На мою думку, так не повинно бути, любов і повагу потрібно проявляти кожній дитині однаково.

Наступна риса яка повинна бути присутньою в класного керівника, це доброзичливість. Адже доброзичливе ставлення до школярів приносить класному керівникові тільки позитивні відгуки. Це проявляється в розумінні слухати дітей, допомагати в будь-яких випадках.

Важливу роль у формуванні поваги дітей до класного керівника відіграють саме особисті якості. Його хороше ставлення до учнів, гуманність у діях. Педагог повинен бути вимогливим, але це в свою чергу не повинно відштовхувати дітей від нього. Цьому всьому повинна бути міра. Ще одним обов’язковим компонентом у формуванні «морального обличчя класного керівника», це – педагогічний такт. Завдяки йому педагог має можливість підібрати до кожної дитини особистий підхід, таку лінії поведінки, яка дає змогу не принижувати при цьому гідність дитини.

В. Сухомлинський писав, що перш за все у будь-якій ситуації вчитель повинен поставити себе на місце учня. Бачити себе в учнях та учнів в своєму образі. На мою думку, це можна зрозуміти таким чином, що у будь-якій ситуації вчитель повинен поставити себе на місце учня, а тоді вже робити якісь висновки, в ході яки вирішувати ту чи іншу проблему.

Класний керівник для учнів повинен бути авторитетом, тобто, тією людиною з якої можна брати приклад. Він повинен бути непохитним, послідовним у своїх вимогах і у той же час гнучким. Для учнів класний керівник повинен бути другом та товаришем, але на сам перед для учнів він повинен бути наставником та керівником. При вимаганні чогось від учнів, педагог повинен бути спокійним та розсудливим.

Також педагог повинен володіти організаторським вміннями та здібностями. Це дає змогу правильно скеровувати роботу з учнями, наштовхувати їх на позитивні результаті в навчальній діяльності.

Всі позитивні риси повинні бути основою його власного авторитету. Звідси повинна випливати пошана з боку дітей та віра в його можливості. Класний керівник з авторитетом повинне бути не тільки привабливим, а ще й повинен володіти знаннями та вміннями, а саме він повинен володіти педагогічною майстерністю.

Як було уже сказано на початку педагог повинен володіти найвищими моральними якостями, показувати хороший приклад своїм учням. Він повинен володіти такими якостями як: духовність, патріотизм, моральність.

Переш за все, класний керівник повинен любити свою роботу, любити і поважати учнів, розуміти кожну дитину. Він повинен уміти слухати кожного, бути тактовним та справедливим. Ці риси можна перераховувати до безкінечності, але найважливішою рисою буде – любов до своєї професії та до дітей. І тоді йому буле легко показати і навчити дітей тими якостями які, на його думку, повинні бути сформованими в процесі навчання.

Саме особистість вчителя, його моральне і візуальне обличчя сприяють до вирішального впливу на свідомість та поведінку учнів. Моральне обличчя класного керівника, та його позитивні риси характеру є найважливішими передумовами у формуванні ефективного та підвищеного впливу на виховний процес в навчальній діяльності дітей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.