Естетика у структурі між предметних зв’язків

estet+vseПроблема ролі і оригінальності естетики у структурі між предметних зв’язків набуває складної історії. Естетика взаємопов’язана з філософією тому що теоретичний принцип та наукові методи залежать від наглядних позицій, методології та думки філософа або напрям у філософії. Таке співвідношення проглядалось не тільки у теоретиків які йшли до гармонійної проблеми, базуючись на своїх поглядах ( Платон, Гегель, Аристотель, Кант) та й ті які бачили естетику зі сторони мистецтвознавчої орієнтації ( Буало, Леонардо да Вінчі, Лессінг).

Методологія яка взаємопов’язана головним питанням філософії – ставлення мислення до існування зумовлена діалектичним або мета фізичними підходами. Саме за сутністю методологічних основ визначається своєрідність концепцій у естетиці. Виникнення і розвиток ідей в естетиці були у філософії та відбивали ті розбіжності, які були властиві філософській думці. Естетика, як частина філософії, тісно пов’язана з етикою. Цей принцип називається калокагатія – в умовах якого естетична наука то не поодинокий приклад взаємодії етики та естетики. Ця наука спрямована на людину як об’єкт естетично-морального аналізу та творчого потенціалу.

Велику роль етика має в художній діяльності. Мораль виступає головним компонентом людської діяльності, тому сама діяльність ніяк не може відображатись на моральний регуляції. Морально-етичне навантаження несе в собі проблема творчої та художньої професійної освіти. Учень який спростовує принципи викладача несе у собі його творчу модель. Взаємини між учнем та викладачем потребують у розгляданні та виробленні «кодексу честі».

Сприймання художнього твору переплітаються у естетиці та психології. На духовній культурі зосереджується мистецтвознавство та поділяється н: театрознавство, кінознавство та літературознавство.

Естетику та між-предметні зв’язки які розвиваються протягом ХХ століття: контекстуалістська, аналітична, семантична, структурно-семіотична та герменевтична.

Наприкінці ХХ століття активно стала розвиватись наука та стала більш сприятливіша для розуміння. Тому естетика є виявом людських здібностей у будь-якій професійній діяльності.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.